Skip to main content

Het team


De werkwijze


Uw hulpvraag :

Ons team kan de meeste logopedische hulpvragen diagnostiseren en behandelen.

We bieden therapie aan voor :

* spraakstoornissen (articulatie en fonologische stoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie)

* slikstoornissen (OMFT)

* taalstoornissen (vertraagd, dysfasie, autisme)

* leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

* concentratiestoornissen met effect op de ontwikkeling van uw kind

* ontwikkelingsproblemen (autisme)

* neurologische aandoeningen (afasie, dysartrie, slikken)

Aanmeldingen voor STEM verwijzen wij graag door naar Caroline De Graef, Melselestraat 44 te Haasdonk (0496/72.70.91)

Voor nieuwe aanmeldingen STOTTEREN verwijzen wij graag door naar de website van CIOOS : https://praktijken.cioos.be/

Voor aanmeldingen OMFT verwijzen wij door naar de praktijk van Sarah De Schepper : https://sarahdeschepper.be/


1. Aanmelding

U kan telefonisch of via het contactformulier onderaan aanmelden om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

Voor we een onderzoek starten vindt er een intakegesprek plaats.  Dit doen wij het liefst telefonisch.  Meestal zal u ook een anamneseformulier krijgen om de voorgeschiedenis op te lijsten.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een diagnostisch onderzoek om de hulpvraag in kaart te brengen. Mogelijk vraagt de logopedist om reeds een voorschrift voor BILAN van de huisarts mee te brengen. Na testing worden de resultaten besproken en een advies gegeven rond verdere behandeling.

3. Terugbetaling via ziekenfonds

Alle logopedisten van PRATEGAAI zijn gedeconventioneerd en hanteren de honoraria aangegeven door onze beroepsvereniging VVL.

Voor de meeste logopedische therapieën is een terugbetaling voorzien via het RIZIV of het ziekenfonds.  De tussenkomst is echter afhankelijk van het aard van de hulpvraag en de bevonden achterstand/stoornis.  Uw logopedist is het best geplaatst om dit samen met u te bekijken.

4. Behandeling

De behandeling start na het adviesgesprek en na afspraak van de behandelfrequentie van 1 of 2 keer per week.  Ook wordt er bekeken op welke plaats de therapie het beste ingepland kan worden : in de praktijk, thuis of op school.

Wij houden regelmatig contact met scholen, het CLB en andere begeleiders en staan open voor overleg op school indien dit wenselijk is.

Bij de zittingen wordt er steeds mogelijkheid gegeven aan de ouders of partners om de therapie mee te volgen.  Deze operante mediatiesetting verhoogt namelijk het rendement van de gegeven therapieën. 

5. Praktijkafspraken : 

De betaling gebeurt binnen de afsproken termijn op uw factuur.  Dit kan per logopedist verschillend zijn.

Indien u een derde betalersregeling verkiest dan kan dit enkel voor patiënten in de praktijk die een terugbetaling krijgen via het RIZIV (op school enkel bij OMNIO-statuut).  Bij aanvullende verzekering is een derdebetalersregeling NIET mogelijk.

Afspraken die niet 24 uur op voorhand geannuleerd zijn worden systematisch aangerekend aan het tarief van die zitting.  Ook bij verstrekkingen op scholen kan de logopedist u een sessie aanrekenen als uw kind niet aanwezig is door ziekte.  


Team Prategaai is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging

(Vlaamse Vereniging voor Logopedisten)

Afbeeldingsresultaat voor logo vvl

GDPR : vanaf 25 mei is er een nieuwe privacywet van toepassing.  Meer informatie is binnenkort zichtbaar op deze site.  Als u vragen heeft mbt deze nieuwe regels mag u deze informatie opvragen bij uw behandelend logopedist.  De afspraken hangen uit in de wachtzaal.


MUTUALITEIT  LEEFTIJD BEDRAG AANTAL PERIODE TERUGBETALING VIA WEBSITE EXTRA CODE ADMINISTRATIE
CM t.e.m. 18 jaar € 10,00 40   getuigschrift deze link 40 extra sessies indien je op wachtlijst CAR staat 100 aanvraag volgens RIZIV-procedure, voorschrift mag van huisarts zijn
CM vanaf 19 jaar 10 10   getuigschrift deze link € 15 bij verhoogde tegemoetkoming 100 indien BO worden enkel sessies in jul / aug terugbetaald 
De Voorzorg Antwerpen starten voor 19e verjaardag € 9,00 120   getuigschrift de Voorzorg (kies bovenaan de provincie) Lid ViviPlan krijgt hogere terugbetaling. 304 geen voorschrift nodig tot 19 jaar
Bond Moyson West-Vlaanderen t.e.m. 18 jaar 50% kosten – maximaal 350€ zie bedrag   getuigschrift de Voorzorg (kies bovenaan de provincie) Lid ViviPlan krijgt hogere terugbetaling. 309 aanvraagformulier + voorschrift huisarts
Bond Moyson Oost-Vlaanderen geen beperking € 10,00 100   getuigschrift de Voorzorg (kies bovenaan de provincie) Lid ViviPlan krijgt hogere terugbetaling. 311 geen voorschrift nodig tot 19 jaar, voorschrift specialist vanaf 19 jaar 
De Voorzorg Limburg geen beperking 4,96 20 (verlengbaar met 20 extra) 6 maanden en max. 2 jaar getuigschrift de Voorzorg (kies bovenaan de provincie)   322 aanvraagformulier + voorschrift specialist
Socialistische Mutualiteit Brabant geen beperking € 5,00 100   getuigschrift www.fmsb.be   306 aanvraag volgens RIZIV-procedure
Vlaams Neutraal Ziekenfonds geen beperking 7,5 80   getuigschrift of factuur www.vnz.be bij meerdere stoornissen, éénmalig 80 sessies extra 203 geen voorschrift nodig
Liberale Mutualiteit Plus                                                                West-Vlaanderen / Limburg / Antwerpen geen beperking € 7,50 100   getuigschrift of factuur www.lm.be   403 geen voorschrift nodig
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen geen beperking 8,5 100   getuigschrift of factuur www.lm.be   407 geen voorschrift nodig
Liberale Mutualiteit MutPlus                                                  Brabant / Henegouwen geen beperking € 10,00 100   getuigschrift of factuur www.lm.be   403 aanvraag volgens RIZIV-procedure
OZ - Partena geen beperking € 10,00 154 per 5 jaar specifiek formulier www.mloz.be Lid Medicalia-plan en PertenaMut geven extra terug. 500 geen voorschrift nodig
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering         /     600  
HR Rail  geen beperking € 10,00 2x 30' per week 2 jaar /     900  


Tarieven
Vacatures


WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA ;-)

Prategaai is een monodisciplinaire, logopedische praktijk die zowel ambulant (scholen in de regio en huisbezoeken) en in de praktijk actief is. Omwille van de toenemende vraag naar logopedische ondersteuning wensen wij ons team uit te breiden met een nieuwe collega.

Wij behandelen voornamelijk kinderen en dit in nauwe samenwerking met de ouders. Indien u interesse heeft in het uitbouwen van een deeltijdse uurrooster overdag en 's avonds en/of zaterdag dan kunnen we samen een startdatum bespreken.

Wij bieden aan :

- daguren op scholen in de regio Zwijndrecht, Burcht, Linkeroever en Antwerpen

- avonduren op weekdagen en op zaterdag (exacte dagen en uren worden nog afgesproken : wij zijn flexibel ingesteld)

- ondersteuning bij administratie (agenda + boekhouding via de pc)

- advies en ondersteuning bij therapie/onderzoek

- volledig uitgeruste testotheek en aangepast therapiemateriaal

- wij zijn een jong, openminded team dat zich regelmatig bijschoolt en actief is in teambuilding (2 maandelijkse teamvergadering)

Wij vragen :

- RIZIV-nummer + KBO-nummer

- positieve instelling en flexibiliteit

- gezonde en kritische therapeutische ingesteldheid

- directe samenwerking met de ouders (operante mediatiesetting)

- in het bezit zijn van een wagen is een pluspunt

 

Neem gerust contact op als je specifiekere vragen zou willen stellen of neem alvast een kijkje op onze website : www.prategaai.be

 

Het Prategaaiteam :

 

Amber - Elien - Ellen – Louise - Randi

Foto's


Contact


Wilt u graag een afspraak maken bij iemand van ons team ?

Gebruik dan gerust het contactformulier of bel naar 0476/69.04.09