Skip to main content

Het team


De werkwijze


Uw hulpvraag :

Ons team kan de meeste logopedische hulpvragen diagnostiseren en behandelen.

We bieden therapie aan voor :

* spraakstoornissen (articulatie en fonologische stoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie)

* slikstoornissen (OMFT)

* NIEUW : stotteren

* taalstoornissen (vertraagd, dysfasie, autisme)

* leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

* concentratiestoornissen

* ontwikkelingsproblemen (autisme)

* neurologische aandoeningen (afasie, dysartrie, slikken)

Aanmeldingen voor stem verwijzen wij graag door naar Caroline De Graef, Melselestraat 44 te Haasdonk (0496/72.70.91)

 

1. Aanmelding

U kan telefonisch of via het contactformulier onderaan aanmelden om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

Voor we een onderzoek starten vindt er een intakegesprek plaats.  Dit doen wij het liefst telefonisch.  Meestal zal u ook een anamneseformulier krijgen om de voorgeschiedenis op te lijsten.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een diagnostisch onderzoek om de hulpvraag in kaart te brengen. Mogelijk vraagt de logopedist om reeds een voorschrift voor BILAN van de huisarts mee te brengen. Na testing worden de resultaten besproken en een advies gegeven rond verdere behandeling.

3. Terugbetaling via ziekenfonds

Alle logopedisten van PRATEGAAI zijn geconventioneerd en hanteren de vastgestelde honoraria van RIZIV.

Voor de meeste logopedische therapieën is een terugbetaling voorzien via het RIZIV of het ziekenfonds.  De tussenkomst is echter afhankelijk van het aard van de hulpvraag en de bevonden achterstand/stoornis.  Uw logopedist is het best geplaatst om dit samen met u te bekijken.

4. Behandeling

De behandeling start na het adviesgesprek en na afspraak van de behandelfrequentie van 1 of 2 keer per week.  Ook wordt er bekeken op welke plaats de therapie het beste ingepland kan worden : in de praktijk, thuis of op school.

Wij houden regelmatig contact met scholen, het CLB en andere begeleiders en staan open voor overleg op school indien dit wenselijk is.

Bij de zittingen wordt er steeds mogelijkheid gegeven aan de ouders of partners om de therapie mee te volgen.  Deze operante mediatiesetting verhoogt namelijk het rendement van de gegeven therapieën. 


Team Prategaai is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten)

Afbeeldingsresultaat voor logo vvl

GDPR : vanaf 25 mei is er een nieuwe privacywet van toepassing.  Meer informatie is binnenkort zichtbaar op deze site.  Als u vragen heeft mbt deze nieuwe regels mag u deze informatie opvragen bij uw behandelend logopedist.  De afspraken hangen uit in de wachtzaal.


Tarieven


De cursussen ouderbeleiding worden terugbetaald volgens de tarieven van het RIZIV.  

Vacatures


Wij zoeken een nieuwe collega !

Beste collega,

Prategaai is een monodisciplinaire, logopedische praktijk die zowel ambulant (scholen in de regio en huisbezoeken) en in de praktijk actief is. Omwille van de toenemende vraag naar logopedische ondersteuning wensen wij ons team uit te breiden met een nieuwe collega.
Wij behandelen voornamelijk kinderen en dit in nauwe samenwerking met de ouders. Indien u interesse heeft in het uitbouwen van een deeltijdse uurrooster overdag en 's avonds en/of zaterdag dan kunnen we samen een startdatum bespreken.
Wij bieden aan :
- daguren op scholen in de regio Zwijndrecht, Burcht, Linkeroever en Antwerpen
- avonduren op weekdagen en op zaterdag (exacte dagen en uren worden nog afgesproken : wij zijn flexibel ingesteld)
- ondersteuning bij administratie (agenda + boekhouding via de pc)
- advies en ondersteuning bij therapie/onderzoek
- volledig uitgeruste testotheek en aangepast therapiemateriaal
- wij zijn een jong, openminded team dat zich regelmatig bijschoolt en actief is in teambuilding (2 maandelijkse teamvergadering)
Wij vragen :
- RIZIV-nummer + KBO-nummer
- positieve instelling en flexibiliteit
- gezonde en kritische therapeutische ingesteldheid
- directe samenwerking met de ouders (operante mediatiesetting)
- in het bezit zijn van een wagen is een pluspunt

Neem gerust contact op als je specifiekere vragen zou willen stellen of kijk alvast eens op onze website : www.prategaai.be

Het Prategaaiteam :

Elien - Ellen – Hanne – Louise - Karen - Randi - Sarah

Foto's


Contact


Wilt u graag een afspraak maken bij iemand van ons team ?

Gebruik dan gerust het contactformulier of bel naar 0476/69.04.09