Skip to main content

Het team


De werkwijze


Uw hulpvraag :

Ons team kan de meeste logopedische hulpvragen diagnostiseren en behandelen.

We bieden therapie aan voor :

* spraakstoornissen (articulatie en fonologische stoornissen, spraakontwikkelingsdyspraxie)

* slikstoornissen (OMFT)

* NIEUW : stotteren

* taalstoornissen (vertraagd, dysfasie, autisme)

* leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

* concentratiestoornissen

* ontwikkelingsproblemen (autisme)

* neurologische aandoeningen (afasie, dysartrie, slikken)

Aanmeldingen voor stem verwijzen wij graag door naar Caroline De Graef, Melselestraat 44 te Haasdonk (0496/72.70.91)

 

1. Aanmelding

U kan telefonisch of via het contactformulier onderaan aanmelden om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

Voor we een onderzoek starten vindt er een intakegesprek plaats.  Dit doen wij het liefst telefonisch.  Meestal zal u ook een anamneseformulier krijgen om de voorgeschiedenis op te lijsten.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een diagnostisch onderzoek om de hulpvraag in kaart te brengen. Mogelijk vraagt de logopedist om reeds een voorschrift voor BILAN van de huisarts mee te brengen. Na testing worden de resultaten besproken en een advies gegeven rond verdere behandeling.

3. Terugbetaling via ziekenfonds

Alle logopedisten van PRATEGAAI zijn geconventioneerd en hanteren de vastgestelde honoraria van RIZIV.

Voor de meeste logopedische therapieën is een terugbetaling voorzien via het RIZIV of het ziekenfonds.  De tussenkomst is echter afhankelijk van het aard van de hulpvraag en de bevonden achterstand/stoornis.  Uw logopedist is het best geplaatst om dit samen met u te bekijken.

4. Behandeling

De behandeling start na het adviesgesprek en na afspraak van de behandelfrequentie van 1 of 2 keer per week.  Ook wordt er bekeken op welke plaats de therapie het beste ingepland kan worden : in de praktijk, thuis of op school.

Wij houden regelmatig contact met scholen, het CLB en andere begeleiders en staan open voor overleg op school indien dit wenselijk is.

Bij de zittingen wordt er steeds mogelijkheid gegeven aan de ouders of partners om de therapie mee te volgen.  Deze operante mediatiesetting verhoogt namelijk het rendement van de gegeven therapieën. 


Team Prategaai is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten)

Afbeeldingsresultaat voor logo vvl

GDPR : vanaf 25 mei is er een nieuwe privacywet van toepassing.  Meer informatie is binnenkort zichtbaar op deze site.  Als u vragen heeft mbt deze nieuwe regels mag u deze informatie opvragen bij uw behandelend logopedist.  De afspraken hangen uit in de wachtzaal.


Tarieven


De cursussen ouderbeleiding worden terugbetaald volgens de tarieven van het RIZIV.  

Vacatures


Wij zoeken een nieuwe collega !

Momenteel zijn er geen vacatures ! Spontane sollicitaties zijn steeds welkom :-)

Foto's


Contact


Wilt u graag een afspraak maken bij iemand van ons team ?

Gebruik dan gerust het contactformulier of bel naar 0476/69.04.09